Loggboken er delt i to

Den kan åpnes fra begge omslagssider.

Den ene delen av boken, Logg motor dekker tekniske spesifikasjoner for båten og har skjema for føring av bunkring, skift av olje, rekvisita og service.

Du finner også sider der du kan registrere:

Båttype, reg.nr, lengde, bredde, høyde , motor, turtall, effekt, seilføring osv. 
Sjekkliste ved oppstart.
Oversikt over hvilke reservedeler som bør være i båten når den er i sjøen.
Oversikt over andre viktige reservedeler og rekvisita.
Service og vedlikeholdsrutiner.

Skjema for føring av timeteller, bunkring, skift og påfyll av filter, olje osv.

Den andre delen av boken, Logg tur-dagbok,  er beregnet på de av oss som liker å observere og notere det som skjer på turen .
Her har vi med skjema for :
Nyttige VHF/telefonnr. med VHF kanalplan for Norge.

Notater som kurs, distanse osv for strekninger man ofte går. Notater som kan være gode å ha når tåke og dårlig vær setter inn.
Notater for nedtegning av méd osv. for de gode fiskeplasser.
Turdagbok med rikelig plass til å notere ned opplevelser underveis.
Her finner du også skjema og forklaring på hvordan du lager deg en deviasjonstabell, en nøyaktig korrigering av kompasset. Er god å ha den dagen du får behov for å ta ut en nøyaktig kurs.

Nytt !!! og særdeles godt mottatt   er et praktisk fart-tid-vei nomogram som lar deg beregne fart -tid og vei på en meget enkel måte uten bruk av kalulator. Du bruker kun linjal.

De av oss som liker å skrive mye om det vi opplever på sjøen, kan se helt bort fra "skjemaveldet", og heller fylle sidene med "verbale" bilder eller med foto.
Så kan navigatøren "få lov" å bruke skjemaene litt innimellom.
(Sitat fra fornøyd skipper)

Boken er trykket på godt fuktbestandig papir og innbundet i solid stivbind. Fargen er dyp "maritim" blå med "gulltrykk".  Format A5. ca 80 sider. ISBN 82-991865-2-8

Utsalgspris fra forhandler/ bokhandler: ca. kr 169,-.    Tilbake til hovedside
Hvis det ikke er bokhandler på ditt sted,  ta kontakt. loggbok@einar-aasmul.no

 

Scannet fra loggboken:

Side av turdagbok:

Motorlogg.

Sjekkliste og service

Reservedeler

"Svartebok"

Fiskeplasser