Nytt nøst i Holmevika på tomt 105/145, eier: Einar Aasmul:      Status pr August 2014 _Bakside_utsikt.          

Flo sjø

Basiskart

Nytt nøst

Situasjonsplan

Oversiktsbilde som det var primo 2012

Oversiktsbilde primo 2012 forstørret

Bakgrunnsbildet viser hvordan det så ut i 2005

Rampe/brygge - Brygge/flytebrygge