Maria kommer til verden.

29 September 2000.

Det var veldig rart å få en lillesøster. Men det var stas når alle fire "bodde" noen dager på "Storken".

For Ole Martin var det vanskelig å forholde seg til all oppmerksomhet som ikke lenger dreide seg om ham selv.

Han avfant seg med situasjonen helt til det gikk opp for ham at hun også skulle være med hjem.

"Skal hun være med hjem, "koffor det' ?". 

 

 

Tilbake til farfarside. Tilbake til hovedside.