Noen dager er det ok å være inne.

Desember 2001

Maria er "tingleter" og "tingfinner". Etter at hun klarte kunststykket å reise seg på to, har Maria vært ivrig opptatt av ting. 

Finne ting, ta på ting, flytte på ting  og hente ting som hun stolt viser frem.

Det er særlig bilder med ramme og pynteting som  lett kan gå i stykker som er i skuddet.

Å gå berserk er et helt feil uttrykk å bruke. Hun vil bare se litt nærmere på tingene , og det kan hun ikke gjøre uten å ta og føle på det. Alle må jo forstå det!

Tilbake til farfarside. Tilbake til hovedside.